W dniu 21 marca 2019 r. z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza zorganizowane zostało spotkanie, adresowane do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów z naszego Powiatu. Spotkanie odbyło się w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji – Anna Orzoł, dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Niżański oraz dyrektorzy gimnazjów i szkół podstawowych z terenu powiatu niżańskiego. 

Spotkanie dotyczyło kwestii związanych ze stanem przygotowania szkół prowadzonych przez Powiat Niżański na przyjęcie uczniów trzecich klas gimnazjum i ósmych klas szkoły podstawowej, weryfikacji atrakcyjności oferty szkolnictwa ponadpodstawowego, ścisłej współpracy w zakresie diagnozowania wzajemnych oczekiwań oraz możliwości przyszłego zatrudniania nauczycieli szkół gimnazjalnych i podstawowych.

Najważniejszą informacją przekazaną podczas spotkania jest zapewnienie, że stan przygotowania szkół ponadpodstawowych do przyjęcia uczniów z tzw. ,,podwójnego rocznika” jest bardzo dobry.

- Z satysfakcją mogę powiedzieć, że jesteśmy odpowiednio przygotowani do przyjęcia młodzieży, która w czerwcu zakończy naukę w gimnazjum i szkole podstawowej, i zechce kontynuować naukę w naszych szkołach. Ważnym aspektem jest również to, że unikniemy dwuzmianowości, dostosowując liczbę oddziałów i wprowadzając szereg rozwiązań organizacyjnych – powiedział Starosta.

Starosta podkreślił również, że oferta naszych szkół, skierowana do tegorocznych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, jest atrakcyjna i powinna zadowolić ich oczekiwania, w taki sposób, że nie będą musieli składać podań do innych szkół. Usatysfakcjonuje ona zarówno uczniów, jak i rodziców i przyczyni się do tego, że przyszli absolwenci zostaną w pełni przygotowani do podjęcia nauki na wybranych kierunkach studiów.

Podczas spotkania dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Niżański przedstawili proces przygotowania do przyjęcia zwiększonej ilości uczniów oraz planowane kierunki kształcenia.

W ramach otwartej dyskusji, dyrektorzy szkół wymieniali się własnymi doświadczeniami i sugestiami dotyczącymi m.in. transportu do szkół, udziału młodzieży w dniach otwartych szkół oraz targach edukacyjnych.

Spotkanie dyrektorów stało się doskonałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń, spotkało się także z życzliwym odbiorem oraz dało nadzieję na nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy szkołami działającymi na terenie powiatu niżańskiego.