Dnia 28 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Nisku odbył się, kolejny w tym roku, Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, w którym wzięła udział Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart.

Podczas spotkania rozmawiano o różnych działaniach rozwojowych na rzecz powiatu oraz gmin. Pani Wojewoda przedstawiła informacje na temat możliwości skorzystania z pomocy w ramach programów realizowanych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki. Prowadzona dyskusja dotyczyła również różnych form wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego.

W Konwencie wzięli udział Wójtowie i Burmistrzowie, przedstawiciele gmin z terenu Powiatu Niżańskiego oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.

Było to bardzo dobre, merytoryczne spotkanie.

 

konwent