Z okazji Dnia Strażaka, w imieniu własnym, Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego i całej społeczności niżańskiej, życzę wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz członkom – druhom Ochotniczej Straży Pożarnej, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i wytrwałości. Życzę, by Wasza służba dawała poczucie bezpieczeństwa Mieszkańcom Powiatu Niżańskiego a Wam satysfakcję z niesienia pomocy innym.

Być Strażakiem to niezwykłe wyzwanie – to zaszczyt i obowiązek. To także bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności.

Życzę, by podejmowane działania przynosiły Wam wiele satysfakcji i były inspiracją do dalszych działań, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Niech Św. Florian ma Was zawsze w swojej opiece i nieustannie strzeże od wszelkich zagrożeń, a dobre zdrowie i wszelka pomyślność niech wspierają Wasze poczynania osobiste, zawodowe i społeczne.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku i uznania

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz

                                                                    

Nisko, 4 maja 2019 r.