W dniu 19 maja 2019 r w Domostawie obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez ks. Piotra Cecułę w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Domostawie. Dowódcą uroczystości był dh Łukasz Kołpa, a uroczystość uświetniła orkiestra OSP Jeżowe.

W uroczystości brali udział zaproszeni goście, wśród których byli: dh Jan Pac – członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Robert Bednarz – Starosta Niżański, bryg. Krzysztof Skrzypek – Komendant Powiatowy PSP w Nisku, Stanisław Garbacz – Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, dh Stanisław Nowakowski – Wójt Gminy Krzeszów, Zbigniew Walczak – Wójt Gminy Jarocin, dh Marek Stępak – Wójt Gminy Jeżowe, Krzysztof Kiszka – Wójt Gminy Harasiuki, Zbigniew Kotuła – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Aniela Olszówka – Przewodnicząca Rady Gminy Jarocin, Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nisku, reprezentanci strażaków z całego powiatu niżańskiego i licznie zebrani mieszkańcy Gminy Jarocin.

W Powiatowy Dzień Strażaka odznaczono zasłużonych i wyróżniających się Strażaków odznaczeniami: „Złoty Znak Związku OSP RP”, „Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, „Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, „Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” i „STRAŻAK WZOROWY”.

Obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Domostawie były również doskonałą okazją do nagrodzenia i wyróżnienia strażaków OSP, w związku z organizowanym już po raz piąty, z inicjatywy władz Powiatu Niżańskiego, Konkursem „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego”. Zgodnie z uchwałą Nr VI/28/2015 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia nagrody „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego”, nagroda przyznawana jest corocznie za wybitne osiągnięcia w służbie lub pracy społecznej w roku poprzedzającym przyznanie nagrody w kategoriach „Strażak Ochotnik” oraz „Strażak PSP w Nisku”.

Zaszczytny tytuł „Strażaka Roku Powiatu Niżańskiego” w kategorii „Strażak Ochotnik” 2019 Roku, decyzją podjętą w dniu 30 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu Kapituły Konkursu, przyznano Druhowi Michałowi Piędlowi z OSP Rudnik nad Sanem.

Uroczystego wręczenia tytułu dla zwycięzcy dokonał Starosta Niżański Robert Bednarz, serdecznie gratulując i życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej i służbie w działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Druh Michał Piędel – zastępca Naczelnika OSP Rudnik nad Sanem. Aktywnie uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W roku 2018 brał udział w 79 zdarzeniach. Do głównych cech druha należą: odwaga, zdolność do poświęceń, wytrwałość oraz umiejętność działania w trudnych warunkach, podporządkowanie zarządzeniom organów władzy statutowej, umiejętność i chęć udzielania pomocy znajdujących się w potrzebie. Oprócz dowodzenia zajmuje również funkcję kierowcy wozu bojowego.

Starosta uhonorował także pozostałych nominowanych do tytułu Strażaka Roku OSP Druhów – Strażaków, wręczając im nagrody i pamiątkowe statuetki. Są to: druh Jacek Cieśla z OSP Domostawa, dh Andrzej Gemzik z OSP Nisko i dh Dariusz Taper z OSP Kurzyna Średnia.

Zdjęcia: Mariusz Czech