Drukuj

20 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. Gościem specjalnym konferencji był sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Senator RP Janina Sagatowska i przedstawiciele władz samorządowych z gmin powiatu niżańskiego: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski oraz Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak.

Podczas konferencji zostały przedstawione zagadnienia związane z programem Fundusz Dróg Samorządowych oraz jego znaczeniem dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej a także poprawy i zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych w całym powiecie nżańskim.

„- Fundusz Dróg Samorządowych to narzędzie o skali jak do tej pory niespotykanej. Tylko w roku 2019 przeznaczymy na wsparcie realizacji dróg gminnych i powiatowych w skali całego kraju 6 mld zł. Do Województwa Podkarpackiego trafi ponad 336 mln zł. Cieszę się bardzo, że część z tej puli zasili samorządy z powiatu niżańskiego, bo tutaj inwestycje drogowe są potrzebne. Jestem przekonany, że środki finansowe będą wymiernym i konkretnym wsparciem dla realizacji zadań drogowych i że drogi, które są ważnym aspektem, nie tylko w komunikacji, ale również w zwiększaniu potencjału gospodarczego Powiatu Niżańskiego, będą realizowane, budowane i modernizowane, bo takie są oczekiwania naszego społeczeństwa” – mówił Wiceminister Rafał Weber.

Ponadto, Starosta wraz z włodarzami gmin, omówili inwestycje drogowe, które w ramach naboru z września 2018 r. znalazły się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019, i na które 20 maja 2019 roku zostały podpisane w Rzeszowie umowy z Wojewodą Podkarpackim.

„- Instrument, jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych jest czymś bardzo istotnym i bardzo ważnym.  Z pewnością przyczyni się on do szeroko rozumianego rozwoju nie tylko Powiatu Niżańskiego, ale i całego regionu. W obecnej edycji programu Fundusz Dróg Samorządowych, na terenie powiatu niżańskiego, realizowanych będzie aż pięć inwestycji drogowych, finansowanych w ramach Funduszu. W zestawieniu z innymi powiatami jest to jeden z najlepszych wskaźników” – podkreślił Starosta Robert Bednarz.

W powiecie niżańskim, w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

  1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284mb” – całkowita wartość projektu 1.793.248,35 zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie (realizacja - Powiat Niżański);
  2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica – całkowita wartość projektu 5.610.744,83 zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie (realizacja - Powiat Niżański);
  3. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Grądy w Nisku” – całkowita wartość projektu 1 174 184,84 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie (realizacja – Gmina i Miasto Nisko);
  4. „Przebudowa ciągu drogowego do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN – ul. Stalowa i ul. Kordeckiego w Rudniku nad Sanem” – całkowita wartość projektu 1.489.560,58 zł, z czego 60% stanowi dofinansowanie (realizacja – Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem);
  5. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Jarocin w km 0+000 do km 0+722,74” – całkowita wartość projektu – 714. 460,60 zł, z czego 50 % stanowi dofinansowanie (realizacja – Gmina Jarocin).

Podsumowując, Starosta Niżański zaznaczył, że: „Realizacja inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych na terenie powiatu niżańskiego to realizacja zadań sięgających kwoty ponad 10 mln zł, z czego około 6 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków FDS. Gdyby nie możliwość skorzystania z tak potrzebnego i ważnego instrumentu, pewnie nie zrealizowalibyśmy tych inwestycji w tak krótkim czasie.”

Zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale środków Funduszu Dróg Samorządowych przyczynią się zarówno do poprawy infrastruktury drogowej w wymiarze lokalnym i regionalnym, jak również w znaczącym stopniu wpłyną na podniesienie spójności terytorialnej Województwa Podkarpackiego oraz wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg regionu niżańskiego.