Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego skierował do polskich samorządowców okolicznościowe przesłanie i życzenia.