Minister Finansów, w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, przyznał dla Powiatu Niżańskiego dofinansowanie w wysokości 2.190.357 zł, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odc. Huta Nowa - Banachy”.

Całkowity szacowany koszt projektu wynosi 4.399.644,60 zł.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym przebudowany zostanie kolejny odcinek najdłuższej drogi powiatowej Nr 1048R, tym razem na odcinku Huta Nowa – Banachy. Jego realizacja z pewnością poprawi komfort jazdy, bezpieczeństwo na drodze, ale również pozwoli na lepsze skomunikowanie drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy z drogą wojewódzką 858 Zarzecze – Szczebrzeszyn.