Znamy wyniki konkursu!

W dniu 3 czerwca 2019 roku Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 12 lutego 2019 r. w akcji 1.– Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Wniosek Europejskie mobilności szansą na sukces zawodowy, program Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, złożony przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, został zatwierdzony do realizacji.

Jest to kolejny, pozytywnie oceniony wniosek, którego realizacja obejmować będzie następujące działania: doskonalenie zawodowe kadry zarządzającej, nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych oraz praktyki zagraniczne uczniów klas trzecich wybranych w procesie rekrutacji w zawodach: technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik ekonomista, technik organizacji reklamy oraz technik obsługi turystycznej.

W projekcie mobilności, do Niemiec i Irlandii, w latach 2019-2021, weźmie udział 48 uczniów, 8 opiekunów i 6 osób kadry zarządzającej, nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych.