Pod koniec maja br. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbył się „V Powiatowy Konkurs Fizyczny dla Gimnazjalistów i Ośmioklasistów”. Patronat nad konkursem objął Starosta Niżański Robert Bednarz.

W Konkursie wzięło udział 41 uczniów. Gimnazjaliści klas trzecich i uczniowie las ósmych szkoły podstawowej rozwiązywali 12 zadań z różnych dziedzin fizyki. Zadania  dotyczyły kinematyki i dynamiki punktu materialnego, hydrostatyki, termodynamiki i elektryczności. Uczniowie mieli do dyspozycji tabelę z wybranymi wzorami fizycznymi.

Nagrody laureatom i uczestnikom konkursu ufundowane m. in. przez Powiat Niżański wręczali m.in. Wicestarosta Niżański Adam Mach oraz dyrektor RCEZ Wacław Piędel.

Laureaci - Gimnazjum

I miejsce  – Julia Pietrzyk (Gimnazjum nr 2 w Nisku)

II miejsce – Aleksandra Domańska (Gimnazjum nr 2 w Nisku)

III miejsce – Kamil Namysło (PSP w Jarocinie)

wyróżnienie – Maksymilian Tabian (Gimnazjum nr 3 w Nisku)

wyróżnienie – Urszula Sibiga (PSP w Ulanowie)

wyróżnienie – Wojciech Skomro (Gimnazjum w Nowosielcu)

Laureaci – klasa VIII

I miejsce – Magdalena Hyła   (PSP nr 1 w Nisku)

II miejsce – Mikołaj Wybacz (PSP nr 3 w Nisku)

III – miejsce Oliwia Skrzypek (PSP nr 4 w Nisku)

wyróżnienie – Julia Aleksińska (PSP nr 1 w Nisku)

wyróżnienie – Aleksander Piekarz (PSP nr 1 w Nisku).