Na początku czerwca 2019 roku, w Starostwie Powiatowym w Nisku, nastąpiło podpisanie umów dotyczących dofinansowania sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek wspierających osoby niepełnosprawne.

Dofinansowanie otrzymały: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku reprezentowany przez Kierownika Marię Rybę, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź mnie przez Świat” z Rudnika nad Sanem reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia Beatę Drzymała i Skarbnika Martę Mierzwę oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Rudniku nad Sanem, reprezentowany przez Przewodniczącą Zarządu Kazimierę Sochę oraz Skarbnika Zarządu Rejonowego Władysławę Sztabę. Dofinansowanie otrzymał również Polski Związek Niewidomych – Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli, które zrzesza również mieszkańców powiatu niżańskiego reprezentowany przez Prezesa Zarządu Koła PZN Renatę Stankiewicz oraz Sekretarza Zarządu Koła PZN Małgorzatę Saję.

- Cieszymy się, że dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, możliwa będzie m.in. aktywizacja osób niepełnosprawnych, poprzez turystykę, wyjazdy integracyjne, wyjazdy rehabilitacyjne, odbędą się spotkania integracyjne oraz zajęcia kulturalne, festiwale artystyczne, zajęcia terapeutyczne, zajęcia warsztatowe poprawiające codzienne funkcjonowanie oraz zorganizowane zostaną imprezy integracyjno-sportowe – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Na realizację zadania z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych,  dla organizacji pozarządowych i jednostek wspierających osoby niepełnosprawne, przeznaczono łącznie kwotę 24.056,60 zł.