Pod koniec czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Harasiukach odbyło się spotkanie z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła, w którym uczestniczyli Starosta Niżański Robert Bednarz, Wójt Gminy Harasiuki  Krzysztof Kiszka oraz byli pracownicy Ceramiki Harasiuki, będącego przed laty jednym z czołowych zakładów produkujących materiały budowlane w naszym regionie i jednocześnie największym  pracodawcą w gminie Harasiuki oraz jednym z największych w powiecie niżańskim. W spotkaniu uczestniczył również Poseł na Sejm RP Piotr Olszówka.

Tematem spotkania była sytuacja pracowników byłego zakładu Ceramika Harasiuki, który od 2012 roku jest zamknięty a jego 134 pracownikom (ponad połowę stanowili mieszkańcy gminy Harasiuki), zwolnionym na skutek  przeprowadzonych grupowych zwolnień, nie zostały wypłacone do chwili obecnej zaległe odprawy i wynagrodzenia za pracę. Część byłych pracowników dochodziło swych roszczeń na drodze sądowej i pomimo, że posiadają prawomocne wyroki nakazujące wypłatę należnych im zaległych wynagrodzeń, do chwili obecnej ich nie otrzymali. Sytuacja jest tym bardziej złożona, że zakład nie jest postawiony w stan upadłości i nie zarządza nim syndyk.

Zaprzestanie działalności Ceramiki Harasiuki odbiło się również niekorzystnie na dochodach Gminy Harasiuki, której Ceramika zalega z płatnościami podatku od nieruchomości w wysokości ok. 2,5 mln zł. Spowodowało to bardzo trudną sytuację w funkcjonowaniu Gminy.

W tej skomplikowanej sytuacji zakładu i jego byłych pracowników oraz Gminy, zadeklarował  swoją pomoc i dał odrobinę nadziei na poprawę sytuacji, Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, który zapewnił, że będzie interweniował w odpowiednich instytucjach, w tym m.in. w Prokuratorii Generalnej.

Należy wspomnieć, że obecny na spotkaniu Starosta Niżański Robert Bednarz już wcześniej wielokrotnie, podejmował szereg działań mających na celu pomoc w tej trudnej sytuacji, angażując w tematykę Ceramiki Harasiuki parlamentarzystów z naszego regionu.

Zdjęcia: Konrad Sinica www.sztafeta.pl (do wykorzystania tylko  na stronie Starostwa Powiatowego w Nisku)