Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, w wyniku przeprowadzonej analizy, oceny formalnej i merytorycznej, została objęta wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu”.

Spośród 144 wniosków do oceny formalnej i merytorycznej zostało skierowanych 49 wniosków organów prowadzących dla 115 szkół, w wyniku której zespół zarekomendował 20 wniosków, dla 40 szkół, do otrzymania wsparcia finansowego w łącznej wysokości 2.683.435,83 zł.

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023″ oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, przewiduje równie wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem programu będzie także zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Rozwiązanie takie umożliwi większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania.

- Rodzice zawsze chcą, żeby ich dzieci jadły smacznie i zdrowo. W czasie gdy maluchy rosną intensywnie i jednocześnie się uczą – regularne posiłki są wyjątkowo ważne. Kuchnia jest miejscem przyrządzania i wydawania posiłków dla ucznia i podlega restrykcyjnym przepisom dotyczącym zachowania higieny oraz bezpieczeństwa pracy. Odpowiedni sprzęt, który zakupimy za otrzymane wsparcie finansowe, umożliwi nam przyrządzanie potraw zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi, zagwarantuje świeżość i bezpieczeństwo produktów niezbędnych do codziennego spożywania posiłków, ale także znacznie ułatwi i przyspieszy pracę – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

 

Całkowity koszt zadania dla Powiatu Niżańskiego wynosi 100.000,04 zł, z czego łączna wnioskowania kwota to 80 tys. zł, a wysokość wkładu własnego to 20.000,04 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 28 czerwca 2019 r.