W dniu 16 lipca 2019 roku, w Krzeszowie, odbyło się uroczyste otwarcie reaktywowanego posterunku Policji. W uroczystościach wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm Jerzy Paul, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart Dyrektor Biura Logistyki Policji insp. dr Małgorzata Borowik, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Jerzy Borcz, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, Komendant Powiatowy w Nisku kom. Dariusz Szybiak, radni gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.

Powiat Niżański reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko i Wicestarosta Niżański Adam Mach, który w imieniu Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza przekazał na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji, serdeczne gratulacje, życzenia i wyrazy uznania za inicjatywę oraz zaangażowanie, dla wszystkich osób, które przysłużyły się przy reaktywacji tej ważnej dla mieszkańców Powiatu Niżańskiego jednostki.

Uroczystość była okazją do wielu słów podziękowań ze strony przedstawicieli Policji jak i władz samorządowych. Nie zabrakło słów uznania ze strony przedstawicieli władz samorządu powiatowego, którzy składając na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji gratulacje i wyrazy uznania, podkreślili, że ponownie otwarty posterunek będzie bardzo ważnym elementem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa dla całej lokalnej społeczności. 

Na koniec uroczystości Wójt Gminy Krzeszów wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Nisku wręczyli pamiątkowe statuetki oraz podziękowania osobom, które przyczyniły się do reaktywacji Posterunku w Krzeszowie.

Posterunek Policji w Krzeszowie został ponownie otwarty po ponad 6 latach od czasu jego likwidacji w 2013 r. W tym okresie w jego miejsce utworzono dwuosobowy zespół prewencji. Teraz służbę na rzecz mieszkańców gminy pełnić będzie pięciu funkcjonariuszy. Aby policjanci mogli rozpocząć służbę w odtworzonej jednostce, konieczny był remont obiektu mieszczącego się w centrum Krzeszowa. Budynek będący własnością gminy, został przekazany do dyspozycji Policji, na podstawie umowy użyczenia. Koszty adaptacji i odnowienia pomieszczeń poniósł samorząd, a ze środków KWP w Rzeszowie uzupełniono niezbędne elementy wyposażenia jednostki. Modernizacja budynku kosztowała blisko ponad 50 tys. zł. W ramach inwestycji wnętrze budynku zostało gruntownie odnowione, powstało nowe zaplecze socjalne i specjalne pomieszczenia dla interesantów. Od teraz mieszkańcy gminy będą mieli jednostkę policji działającą całodobowo.

Zdjęcie: www.krzeszow.pl