Nabór na rok szkolny 2019/2020 z uwagi na zmiany prawa oświatowego był szczególnym wyzwaniem dla dyrekcji i pracowników szkół w całym kraju. Z uwagi na likwidację gimnazjów oraz utworzenie ośmioklasowych szkół podstawowych, powstała sytuacja, w której nabór do klas pierwszych obejmował zarówno absolwentów klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów. Wiele organów prowadzących i dyrektorów szkół stanęło przed próbą swoich umiejętności planowania i zdolności organizacyjnych.

W wyniku przeprowadzonego naboru w szkołach Powiatu Niżańskiego osiągnięto zakładane rezultaty. Rekrutacja prowadzona była na łącznie 53 zawody i profile. Z zebranych zbiorczych danych wynika, że przyjęto łącznie 725 uczniów, z czego 273 osoby wybrało liceum, na naukę w technikum zdecydowało się 407 osoby, zaś na branżowe szkoły 45. Największe powody do zadowolenia ma Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, które wybrało 347 osób. Liceum Ogólnokształcące w Nisku przyjęło 226 przyszłych licealistów. Zespół Szkół w Jeżowem wybrało 72 osoby, natomiast do Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem uczęszczać będzie 80 osób.

Podkreślenia wymaga fakt, że wszyscy uczniowie, którzy osiągnęli postawiony próg punktowy zostali przyjęci. Natomiast w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański wciąż pozostają wolne miejsca, zwłaszcza w RCEZ w Nisku, ZS w Jeżowem oraz ZS w Rudniku nad Sanem.

- Nasze założenia przed naborem okazały się słuszne. Jestem zadowolony, zarówno z ilości przyjętych osób, jak i właśnie z tego, że przy naborze „podwójnych roczników” udało nam się wszystko przewidzieć, nie doprowadzając do sytuacji, że ktoś z młodzieży mógłby pozostać bez szkoły. Optymistyczne jest jeszcze to, że w dalszym ciągu mamy wolne miejsca, a wybór kierunków dla młodzieży wciąż pozostaje na tyle szeroki, że każdy znajdzie jeszcze swój wymarzony kierunek. Posiadamy jeszcze wolne miejsca i zapraszamy młodych ludzi, którzy jeszcze nie dokonali wyboru szkoły, do podjęcia edukacji w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański. Nasze szkoły zapewniają nie tylko dobre warunki do nauki i rozwoju edukacyjnego, ale co najważniejsze – jednozmianowość – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Szczegółowe dane odnośnie dokładnej liczby wolnych miejsc są dostępne i aktualizowane na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pod linkiem:

https://www.ko.rzeszow.pl/bazy/informator/sp/wolnemiejsca.php

Zapraszamy absolwentów do wyboru naszych szkół w postępowaniu uzupełniającym!