Dnia 2 sierpnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Cholewiana Góra, dz. o nr ewid. 205/2 – etap II”

Wykonawcą inwestycji jest Józef Chamot - Firma CHAMOT z Jaty.

Całkowity koszt budowy i modernizacji drogi wyniesie 78.541,65 zł, z czego 63.900 zł to dofinansowanie ze środków budżetu województwa, stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.  

Termin zakończenia zadania przewidziany jest na koniec października br.