2 września 2019 roku dla uczniów oraz nauczycieli rozpoczął się kolejny, nowy rok szkolny. We wszystkich szkołach w Polsce zabrzmiał pierwszy powakacyjny dzwonek. Nowy rok szkolny to nie tylko czas wytężonej pracy. To również czas zdobywania wiedzy oraz poszerzania swoich umiejętności. 

W uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 uczestniczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz – w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Wicestarosta Adam Mach – w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko – w Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica oraz w LO w Nisku.

Podkreślenia wymaga fakt, że nabór do szkół w tym roku obejmował absolwentów zarówno trzecich klas gimnazjum jak i klas ósmych szkół podstawowych. Nabór na nowy rok szkolny był więc okresem wielu planów oraz wyzwań, które zostały przez szkoły doskonale wykorzystane. Bowiem w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański naukę w klasach pierwszych rozpoczęło łącznie aż 747 uczniów. Najwięcej w RCEZ w Nisku – 363 uczniów i w LO w Nisku – 233 uczniów.

Uczniowie rozpoczynający naukę w RCEZ, mając bardzo szeroką i atrakcyjną ofertę edukacyjną. Tegoroczni pierwszoklasiści zdecydowali się na naukę z zakresu informatyki, mechatroniki, elektryki, obsługi turystycznej, czy też organizacji reklamy, coraz popularniejszym wyborem stały się klasy mundurowe, tj. technik informatyk i technik elektronik. Ponadto część absolwentów wybrało wielozawodową klasę branżowej szkoły I stopnia. Łącznie we wszystkich klasach RCEZ uczy się 784 osoby.

Ci, którzy wybrali dalszą edukację w niżańskim „ogólniaku”, będą pogłębiać swoją wiedzę w klasach o profilu humanistyczno-prawniczym, ekonomicznym, medycznym, oraz politechnicznym. Łącznie w szkole kształci się 435 uczniów.

W dwóch pozostałych szkołach ponadpodstawowych, tj. w Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem we wszystkich klasach będzie uczyło się 144 uczniów, z czego do klas pierwszych liceum i technikum uczęszczać będzie 80 osób, zaś w kursach kwalifikacyjnych uczestniczyć będzie 63 słuchaczy.

W Zespole Szkół w Jeżowem naukę w klasie pierwszej rozpocznie 71 uczniów w klasach technikum i liceum. Nowi uczniowie w technikum szkolić się będą  w zawodach technik usług fryzjerskich i technik budownictwa. Łącznie w szkole kształci się 161 uczniów.

Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, biorący udział w uroczystościach inauguracji nowego roku szkolnego, złożyli życzenia kadrze pedagogicznej i uczniom szkół Powiatu Niżańskiego. Życzyli im, aby najbliższy rok szkolny obfitował w sukcesy oraz przyniósł zadowolenie uczniom, rodzicom i nauczycielom, aby spełniły się wszystkie zamierzenia i cele, które towarzyszą im u progu rozpoczynającego się dziś nowego roku szkolnego 2019/2020.

Były również życzenia powodzenia w realizacji podejmowanych przez szkoły wielu ważnych przedsięwzięć i projektów edukacyjnych.

Nauczycielom życzono wytrwałości w codziennej pracy oraz satysfakcji z osobistych dokonań i sukcesów. Z kolei uczniom składano życzenia niespożytej energii, potrzebnej do zdobywania wiedzy oraz tworzenia dobrego klimatu w szkole, a także wykorzystania wszystkich możliwości do rozwoju i doskonalenia, jakie daje im szkoła.

Na zakończenie przedstawiciele Powiatu pogratulowali uczniom klas pierwszych wyboru szkoły na kolejny etap kształcenia, jak również zapewnili, że wykwalifikowana kadra, dobre warunki lokalowe i przyjazna atmosfera, pozwoli na edukację na najwyższym poziomie.

- Okres przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego był dla szkół wyjątkowo wytężony i bardzo aktywny. Zaś skutkiem doskonałej organizacji i dokładnego rozplanowania jest to, że wyzwanie w postaci naboru podwójnych roczników, możemy uznać za wykonane w najwyższym możliwym stopniu. Przy tak szerokim wyborze kierunków i specjalności każdy uczeń, który wybrał naszą szkołę powinien być zadowolony, zarówno z dokonanego wyboru jak i tego w jaki sposób dyrektorzy ułożyli tygodniowy plan lekcji tak żeby czas nauki był jak najmniej wyczerpujący. Natomiast szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że dzięki naborowi na wysokim poziomie blisko 40 nowych nauczycieli znalazło zatrudnienie w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.