W dniu 30 sierpnia 2019 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie, odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, dla par małżeńskich zamieszkałych w Gminie Krzeszów.

Parom małżeńskim obchodzącym ten piękny jubileusz, uroczystego aktu odznaczenia Medali dokonał Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.

Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostało odznaczonych 20 par z terenu Gminy Krzeszów. Są to Państwo:

 1. Janina i Jan Dziedzicowie
 2. Julia i Henryk Fedecowie
 3. Stanisława i Eugeniusz Golcowie
 4. Halina i Józef Igrasowie
 5. Krystyna i Józef Jaśkowscy
 6. Ludmiła i Feliks Jednacowie
 7. Janina i Czesław Kasprzykowie
 8. Krystyna i Henryk Kazaneccy
 9. Mirosława i Aleksander Kusiowie
 10. Krystyna i Michał Kurzanowscy
 11. Alina i Zbigniew Łysikowscy
 12. Danuta i Roman Pajurowie
 13. Janina i Jan Pawęzkowie
 14. Janina i Jan Pawęzkowie
 15. Maria i Ferdynand Ryczkowie
 16. Wanda i Marian Szczębarowie
 17. Czesława i Jan Świtowie
 18. Janina i Adam Waliłkowie
 19. Stefania i Bogumił Szozdowie
 20. Krystyna i Jarosław Zańkowie

W tak doniosłej dla jubilatów uroczystości udział wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz i Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.

Od przedstawicieli samorządów jubilaci otrzymali listy gratulacyjne, pamiątkowe upominki i kwiaty. Starosta Niżański, w imieniu władz samorządowych Powiatu Niżańskiego i własnym, złożył gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia z okazji tak pięknego jubileuszu. Również Wójt Gminy Krzeszów gratulował dostojnym jubilatom wieloletniego i zgodnego pożycia małżeńskiego w zdrowiu i wzajemnym poszanowaniu oraz życzył wielu kolejnych pięknych jubileuszy.

Uroczystość uświetnił występ Wokalistów z Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono, jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach.

Wspólnie przeżyte lata krzeszowskich jubilatów to symbol miłości i wierności, a także dowód wzajemnego zrozumienia. Długoletnie związki małżeńskie są także przykładem dla młodych pokoleń, które dopiero rozpoczynają swoją wspólną drogę.