W dniu 4 września 2019 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, w obecności Dyrektora SOSW w Rudniku nad Sanem Marty Szczepańskiej, podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Zakup 20-osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych SOSW w Rudniku nad Sanem”.

Zakup autobusu umożliwi dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Niżańskiego udział w zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, dydaktycznych i kulturalno – oświatowych organizowanych przez SOSW w placówce i poza nią.

Wykonawcą inwestycji jest firma TRUCK EXPORT – IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o. z Warszawy.

Całkowita wartość zadania wyniesie 325.950 zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D stanowi 70 % wartości zadania.

Planowany termin realizacji zadania to początek listopada br.