Drukuj

30 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził Listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego (nabór wniosków marzec/kwiecień 2019 r.).

W związku z tym, 6 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. Gościem specjalnym konferencji był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. W spotkaniu uczestniczył również, reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart, dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Krzysztof Sopel.

Na zaproszenie Starosty, w konferencji udział wzięli Wójtowie i Burmistrzowie z wszystkich gmin powiatu niżańskiego.

Podczas konferencji zostały przedstawione zagadnienia związane z programem Fundusz Dróg Samorządowych oraz jego znaczeniem dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej a także poprawy i zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych w całym powiecie niżańskim. Zostały również wręczone promesy dla Powiatu i Gmin – beneficjentów programu.

Fundusz Dróg Samorządowych to narzędzie o skali jak do tej pory niespotykanej. Na listach podstawowych znalazło się 139 zadań gminnych o wartości dofinansowania 120 mln zł oraz 62 zadania powiatowe o wartości dofinansowania 118 mln zł. Łącznie na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście znalazło się 201 zadań na łączną kwotę dofinansowania w 2019 roku środkami Funduszu w wysokości 238 mln zł. Na listach znalazły się również zadania wieloletnie z zapewnieniem finansowania w kolejnych latach w kwocie: 2020 rok – 37 mln zł, 2021 rok – 18 mln zł, 2022 rok – 12 mln zł.

Warto zaznaczyć, że w stosunku do listy zadań rekomendowanych do dofinansowania Prezes Rady Ministrów dokonał zwiększenia ilości zadań zatwierdzonych do dofinansowania o dodatkowe 43 zadania gminne oraz zwiększył poziom dofinansowania do 80% dla kolejnych 52 zadań, co znacząco zwiększyło alokację środków Funduszu dla woj. podkarpackiego w roku 2019 o ponad 42 mln zł.

- Z wielką radością pragnę poinformować, że każda jednostka terytorialna z powiatu niżańskiego, która złożyła wniosek otrzymała wsparcie. Jest to łącznie 15 zadań, które w większości otrzymają aż 80% dofinansowania. Myślę, że skala tego wsparcia jest wysoka jak nigdy dotąd, i tym cechuje się właśnie Fundusz Dróg Samorządowych. Chcemy, aby Polska lokalna i polskie drogi lokalne gminne i powiatowe gruntownie i w sposób radykalny zmieniały swoje oblicze – podkreślił na wstępie spotkania Wiceminister Rafał Weber.  

- Dofinansowanie, które otrzymaliśmy jest czymś naprawdę wyjątkowym i chyba w historii powiatu niżańskiego nie zdarzyło się jeszcze, aby w jednym naborze na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania znalazły się wszystkie jednostki samorządowe z całego powiatu niżańskiego. Dziękuję Panu Ministrowi za przychylność oraz ogromne wsparcie. Dzięki pozyskanym środkom finansowym uda się nam zrealizować bardzo wiele ważnych inwestycji drogowych, które przyczynią się zarówno do poprawy infrastruktury drogowej w wymiarze lokalnym i regionalnym, jak również w znaczącym stopniu wpłyną na podniesienie spójności terytorialnej województwa podkarpackiego oraz wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg regionu niżańskiego – zaznaczył gospodarz spotkania Starosta Niżański Robert Bednarz.

W Powiecie Niżańskim, w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych realizowanych będzie aż 15 inwestycji drogowych, finansowanych w ramach Funduszu: 3 zrealizuje Powiat zaś 12 samorządy gminne. Realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

  1. Zadania realizowane przez Powiat Niżański – 3 zadania o wartości 10.040.946,08 zł, w tym dofinansowanie z FDS 8.032.756,86 zł (długość dróg: 9,80682 km):
  1. Zadania realizowane przez Gminy:

Łącznie długość przebudowanych odcinków wyniesie 22,27093 km (drogi powiatowe: 9,80682 km, drogi gminne: 12,46411 km).

Podsumowując, Starosta Niżański zaznaczył, realizacja inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych na terenie powiatu niżańskiego to realizacja zadań sięgających kwoty prawie 29 mln zł (w tym ponad 10 mln zł – Powiat i prawie 19 mln zł – Gminy), z czego około prawie 22 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków FDS (Powiat otrzyma ponad 8 mln zł, zaś Gminy prawie 14 mln zł). Gdyby nie możliwość skorzystania z tak potrzebnego i ważnego instrumentu, trudno byłoby samorządom zrealizować te inwestycje.