4 września 2019 r. w siedzibie Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w sali widowiskowej odbyło się uroczyste otwarcie kina. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Gminy i Miasta Nisko: Burmistrz Waldemar Ślusarczyk oraz Przewodniczący Rady Marcin Folta. Władze Powiatu Niżańskiego reprezentował Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz Przewodniczący Rady Sylwester DaśkoSwoją obecnością uroczystości zaszczycili także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł, Poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska, Dyrektor Biura Posła Rafała Webera Paulina Miśko, przedstawiciele samorządu Gminy i Miasta Nisko, wojska, policji, straży pożarnej oraz innych lokalnych instytucji i zaproszeni goście.

Uroczystość obfitowała w okoliczne przemówienia pełne słów podziękowań i uznania dla Pani Dyrektor Alicji Sochackiej oraz całej kadry NCK „Sokół” zaangażowanej w tą inicjatywę. Całość wydarzenia uświetniły także liczne występy artystyczne. Natomiast kulminacyjnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości oraz władz Gminy i Miasta Nisko.

Po oficjalnej części dokonano prezentacji możliwości nowo zakupionego sprzętu, do której wprowadzeniem był film dokumentalny pt. „Niżańskiego kina czar” w reżyserii Marcina Walko. Dokument opierał się na materiale archiwalnym reżysera, a także aktualnych wywiadach z mieszkańcami Niska, którzy wspominali „kolejki” i dobre filmy z czasów świetności kina „Sokół” w latach 70 i 80. Po tejże projekcji, o jakości projektora SONY 4 K wypowiedział się ekspert Sony p. Zbigniew Komorowski, a jego słowa potwierdziły trailery filmów „Samsara” i „Piłsudski”. 

Kino w Nisku zostało uruchomione dzięki dofinansowaniu na zakup projektora cyfrowego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wkładzie własnym Gminy i Miasta Nisko. Regularne projekcje rozpoczęły się 6 września br., a seanse wyświetlane są w środy, piątki, soboty i niedziele.

Starosta Niżański Robert Bednarz podziękował władzom gminy oraz NCK „Sokół” składając na ręce Pani Dyrektor pamiątkowe trofeum. Ponadto wyraził słowa uznania wobec osób zaangażowanych w otwarcie kina w Nisku: - Żywię głębokie przekonanie, że poszerzenie, i tak bogatego już wachlarza atrakcji oferowanych przez NCK „Sokół”, o nowoczesne kino, spełniające wymagania nowoczesnej projekcji utworów kinematograficznych, w sposób znaczący spowoduje wzrost zadowolenia mieszkańców Niska z działalności tej instytucji kultury - podkreślił Starosta.

Zdjęcie: NCK „Sokół” w Nisku