7 września 2019 r. na terenie Powiatu Niżańskiego odbyła się akcja społeczna Narodowego Czytania. Mając na uwadze doniosłość tego wydarzenia w akcję Narodowego Czytania aktywnie włączyli się przedstawiciele Samorządu Powiatu Niżańskiego.

W tym roku, jako teksty na tegoroczną, ósmą już edycję Narodowego Czytania, wybrano aż osiem wybitnych nowel, tj.: „Dobra pani” – Elizy Orzeszkowej, „Dym – Marii Konopnickiej”, „Katarynkę” – Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) – Bruno Schulza, „Orka” – Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdziobią nas kruki, wrony…” – Stefana Żeromskiego, „Sachem” – Henryka Sienkiewicza, „Sawa” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) – Henryka Rzewuskiego.

Licznie zebrani uczestnicy tego wydarzenia spotkali się w Nisku w Parku Miejskim. Organizatorami Narodowego Czytania dla mieszkańców Niska byli Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu – filia w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Zgromadzona młodzież i dorośli spotkali się, by wspólnie zagłębić się w najpiękniejsze polskie nowele. Uroczystego odczytania wybranych fragmentów w Parku Miejskim dokonali: Starosta Niżański Robert Bednarz, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła oraz przedstawiciele niżańskiej społeczności, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”, aktorzy Teatru „Kontynuacja”, Bernadeta Burdzy z Biblioteki Pedagogicznej, oraz ppor. Ireneusz Łoin z Jednostki Wojskowej w Nisku. Całą uroczystość poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku, nauczyciel z LO Marcin Folta.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie w Publicznej Szkole Podstawowej w Cholewianej Górze, które zorganizowane zostało przez Bibliotekę Publiczną w Cholewianej Górze oraz Gminne Centrum Kultury w Jeżowem. Fragmenty tegorocznych noweli odczytywali Starosta Niżański Robert Bednarz, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, polonista Zespołu Szkół w Jeżowem Ryszard Mścisz, dyrektorzy szkół, nauczyciele, dyrektor i pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem oraz przedstawiciele mieszkańców Gminy. Na zakończenie oficjalnej części głos zabrał Starosta podkreślając, jak wielką wagę mają tego typu spotkania przy kształtowaniu świadomości narodowej Polaków.

W Rudniku nad Sanem zaś, na dziedzińcu Centrum Wikliniarstwa, przy licznie zebranej publiczności, wybrane teksty czytali m.in. Wicestarosta Niżański Adam Mach, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Lucjan Tabasz, przedstawiciele Klubu Seniora i Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej, pracownicy oświaty, mieszkańcy gminy a także uczniowie szkół Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Publiczne czytanie lektur w Ulanowie zorganizowała Publiczna Szkoła Podstawowa we współpracy z Gminnym Centrum Kultury oraz Burmistrzem Gminy i Miasta Ulanów. Nowele czytali m.in. Burmistrz Stanisław Garbacz, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Niżańskiego Magdaleną Hasiak. reprezentanci wszystkich szkół, harcerze, emeryci i przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie Gminy.  

Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W roku 2017 do wspólnego „Narodowego Czytania” Polacy wybrali „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Natomiast podczas ubiegłorocznego czytania, przypadającego w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, uroczyście odczytywano w całym kraju „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Zdjęcia: Robert Bednarz, http://www.rudnik.pl/http://www.ulanow.pl