W dniu 20 września 2019 r., w Jeżowem, odbył się uroczysty Jubileusz 20-lecia istnienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku. Na uroczystość przybyło wielu przedstawicieli lokalnych instytucji związanych z funkcjonowaniem Stacji w Nisku.

W części oficjalnej nie zabrakło słów podziękowań dla przedstawicieli niżańskiego Sanepidu, za wieloletnią wszechstronną współpracę, ze strony wielu niżańskich instytucji oraz podmiotów, bez których realizacja zadań Inspektoratu Sanitarnego byłaby znacznie utrudniona.

Na zaproszenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku Pani Marii Budkowskiej, w wydarzeniu uczestniczył Starosta Niżański Robert Bednarz, który wręczył na ręce Pani Inspektor pamiątkowy grawerton oraz skierował wyrazy uznania i serdeczne gratulacje: - Pragnę podziękować wszystkim pracownikom Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku za to, iż dzięki działalności tej wyspecjalizowanej instytucji, została na najwyższym poziomie zapewniona ochrona zdrowia przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, oraz przed powstawaniem wielu chorób zakaźnych i zawodowych na terenie całego Powiatu Niżańskiego - mówił Starosta.

Dla przypomnienia: Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna sprawuje kontrolę nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia, jednostka ta stoi na straży naszego zdrowia, nadzorując warunki: higieny środowiska, zdrowotne żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz higieniczno-sanitarne, jakie powinien spełniać sprzęt, pomieszczenia, w celu ochrony zdrowia ludzkiego nad niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób.

PSSE w Nisku ma swoją siedzibę na ul. Rudnickiej 13. Funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku pełni lek. med. Maria Budkowska, która pracuje na tym stanowisku od 1999 roku. Z uwagi na posiadane kwalifikacje i dotychczasowe doświadczenie zawodowe stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku zostało jej powierzone ponownie w 2017 roku na kolejne pięć lat, tj. do roku 2022.

Więcej informacji o PSSE w Nisku na stronie: www.pssenisko.com.pl