W dniu 21 września (sobota) 2019 r. w Rudniku nad Sanem odbył się VII Piknik Rodzinny „Na ludowo”, którego organizatorami było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Rudniku nad Sanem.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Niżański Robert Bednarz. Piknik Rodzinny połączony był z V Biegiem ulicznym „Spełniać Marzenia” na dystansie 5 km, III Biegiem integracyjnym na dystansie 2 km oraz Biegiem rodzinnym na dystansie 700 m.

Najszybszymi w poszczególnych biegach okazali się:

V Bieg uliczny „Spełniać Marzenia” na dystansie na 5km:

Mężczyźni

 1. Bogdan Dziuba - Stalowowolski Klub Biegacza
 2. Grzegorz Wójs - Stalowowolski Klub Biegacza
 3. Maciej Tomaszewski - JGB Sokół/Gukla Bratkowice

Kobiety

 1. Katarzyna Kargol - CWKS Resovia
 2. Małgorzata Siembida - Stalowowolski Klub Biegacza
 3. Agnieszka Strzałka – Mostki.

 

III Bieg Integracyjny na dystansie 2km:

Kobiety

 1. Wiktoria Król - SOSW Grębów
 2. Zuzanna Dec - SOSW Rudnik nad Sanem
 3. Dominika Ciba - SOSW Grębów

Mężczyźni

 1. Jan Janiec - SOSW Rudnik nad Sanem
 2. Konrad Płaza - SOSW Rudnik nad Sanem
 3. Marcin Spyra - Rywal

 Po części sportowej, o godz.14.00 rozpoczęła się część artystyczna Pikniku, współfinansowana przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły występy Zespołów Stalowowolskiego Towarzystwa Artystycznego STOWART, Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” oraz liczne występy wokalne i taneczne uczestników projektu „Z kulturą ludową”. Z ogromną przyjemnością wszyscy obejrzeli przepiękny spektakl pt. „Pollyanna” w wykonaniu podopiecznych Stowarzyszenia, ich rodziców, nauczycieli, opiekunów, a także członków Klubu Seniora w Rudniku nad Sanem, który zrealizowany został w ramach projektu pn. „Sztuka – duża czy mała – będzie nas integrowała” z programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Fundusz Lokalny SMK.

Swoją obecnością Piknik zaszczycili m.in.: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko oraz Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski.

Główną ideą Pikniku jest nie tylko wspólna zabawa, ale również rozwijanie aktywności fizycznej, kształtowanie pozytywnych postaw społeczności lokalnej wobec osób niepełnosprawnych, uwrażliwienie na potrzeby i możliwości tej grupy. To również promocja idei wolontariatu wśród społeczeństwa, ukazanie radości, jaką daje pomoc drugiemu człowiekowi.

 

Organizatorzy Pikniku składają szczególne podziękowania na ręce Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza za wsparcie i okazaną pomoc w przygotowaniu i organizacji VII Pikniku Rodzinnego „Na Ludowo”. Wysiłek ten przyniósł znakomite rezultaty, co potwierdza wyśmienita zabawa i zadowolenie wszystkich uczestników Pikniku.

Zdjęcia: SOSW w Rudniku nad Sanem