W dniu 22 września br., w miejscowości Banachy w Gminie Harasiuki, na cmentarzu wojennym, odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Żołnierzy Poległych w Bitwie pod Banachami, w czasie II Wojny Światowej, w 80. Rocznicę wybuchu II wojny światowej. Delegacje władz parlamentarnych, samorządowych i poszczególnych jednostek złożyły pod nim wieńce i wiązanki kwiatów.

Po odsłonięciu Pomnika odprawiona została Msza Święta w intencji Żołnierzy Poległych, pochowanych na cmentarzu wojennym w Banachach, sprawowana przez Ks. Biskupa Mariana Rojka – Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, po której odczytany został Apel Poległych.

Uroczystość zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej.

W uroczystościach uczestniczyli licznie zebrani goście, m.in. Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, Senator RP Janina Sagatowska, Poseł na Sejm RP Piotr Olszówka, Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko oraz Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Harasiuki wspólnie z Parafią pw. Nawiedzenia NMP w Starym Bidaczowie.

Zdjęcia: Joanna Ferens Katolickie Radio Zamość