24 września br. w Nisku, przekazano uroczyście do eksploatacji rozbudowaną drogę przy ul. Sopockiej zrealizowanej m.in. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1.803.048,35 zł, z czego 1.026.509 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota to wkład własny pochodzący ze środków Powiatu Niżańskiego oraz Gminy i Miasta Nisko.

Dzięki pozyskanym środkom udało się wykonać m.in. nawierzchnię na długości 1284 mb wraz z jej poszerzeniem, chodnik o długości 950m, odwodnienie oraz roboty wykończeniowe. 

Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz Parter: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

W uroczystości udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Przewodniczący Zarządu Osiedla Malce Jan Bielak, pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, Wykonawca Inwestycji oraz Inspektor Nadzoru.  

Warto podkreślić, że na przełomie roku 2019/2020 Powiat Niżański będzie realizował dalszy etap rozbudowy ul. Sopockiej, w ramach której wykonana zostanie nowa nawierzchnia, chodnik oraz przebudowany zostanie most na rzece Barcówka.