W dniu 24 września w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Tanew” w Ulanowie odbyła się międzynarodowa konferencja, w której uczestniczyły delegacje flisaków z Czech, Niemiec, Austrii i Łotwy, na czele z Prezydentem Międzynarodowego Związku Flisaków Jarosławem Camplikiem. Państwa biorące udział w Konferencji są parterami ulanowskich flisaków w staraniu o wpis na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Głównym celem spotkania było ustalenie szczegółów dotyczących wpisu tradycji flisackich na tą Listę.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Bractwo Flisackie pod wezwaniem świętej Barbary w Ulanowie, przy wsparciu Wojewódzkiego Domu Kultury, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Powiatu Niżańskiego.

W Konferencji uczestniczyli m.in.: Radca Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Joanna Cicha-Kuczyńska, która ściśle współpracuje z ulanowskim Stowarzyszeniem, Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Robert Godek, Dyrektor Promocji Turystyki i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Wioletta Rejman, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie Wacław Piędel i Katarzyna Jarosz z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Podczas konferencji zapadła najważniejsza decyzja, o którą ubiegali się ulanowscy flisacy, a mianowicie Bractwo Flisackie z Ulanowa zostało wybrane liderem przy składaniu wniosku o wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Wybór ten wiąże się z wielością obowiązków i starań, aby w marcu przyszłego roku mógł być złożony gotowy wniosek z opisem i filmem wszystkich tradycji flisackich z wyżej wymienionych państw.

- Działania zmierzające do wpisu tradycji flisackich na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO są dla nas bardzo istotne, dlatego niezmiernie się cieszymy, że Bractwo Flisackie z Ulanowa zostało wybrane liderem przy składaniu wniosku. Tradycje Flisackie są wyjątkowym świadectwem kulturowym wciąż żywym. W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest ich zachowywanie oraz umacnianie przekazu międzypokoleniowego – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz

Kolejne spotkanie delegacji flisackich w sprawie wpisu na listę UNESCO odbędzie się 24 października br. w Warszawie.

Zdjęcia: Bractwo Flisackie w Ulanowie