Ostatniego dnia września br. odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące realizacji ogólnopolskiego Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse”, którego partnerem lokalnym jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK.

Z ramienia Fundacji SMK szczegóły Konkursu przedstawili: Prezes Zarządu Fundacji Stanisław Baska oraz ekspert Fundacji Elwira Krabarz, którzy również na bieżąco udzielali odpowiedzi na zadawane pytania.    

Konkurs skierowany jest urzędów gmin, lokalnych bibliotek publicznych i domów kultury, organizacji pozarządowych oraz grup mieszkańców podejmujących działania wyrównujące szanse na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małych miast i wsi.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, który inicjuje i wspiera podejmowane inicjatywy lokalne skierowane do mieszkańców powiatu niżańskiego.

Zainteresowani udziałem w Konkursie więcej informacji uzyskają pod linkiem:

http://fundacjasmk.pl/mlodzi-gniewni/rownac-szanse/