Pod koniec września 2019 r. Starosta Niżański Robert Bednarz miał wielką przyjemność spotkać się w Rudniku nad Sanem z Prof. Zdzisławem Krasnodębskim, posłem do Parlamentu Europejskiego, który odwiedził rodzinne strony oraz miejsca pamięci poświęcone członkom jego rodziny, pochodzącej z Rudnika.

Podczas spotkania Profesor Krasnodębski uchylił rąbka historii swojej rodziny, informując, że jego dziadek – Marcin Socha, był posłem z tego terenu na Sejm II RP, I i II kadencji, był też pierwszym powojennym burmistrzem Rudnika. Z żoną Marią z d. Szarek, doczekali się czwórki dzieci, synów: ppor. Tadeusza Sochę (ostatniego dowódcy KEDW-u AK obwodu Nisko/Stalowa Wola, dowódcy oddziału AK, który wyzwolił Rudnik w ramach akcji „Burza”, zamordowanego przez NKWD), Skarbimira Sochę (żołnierza AK i NZW), Zbigniewa Sochę (żołnierza AK) i córki Ludomiły Krasnodębskiej z d. Socha (łączniczki NZW, matki Prof. Krasnodębskiego).

Spotkanie było również okazją do zapoznania się z historią AK, NOW (Narodowa Organizacja Wojskowa) i NZW (Narodowe Zjednoczenie Wojskowe) na tym terenie, a także historią powojennych represji i zbrodni komunistycznych.

Korzystając z pobytu na terenie Powiatu Niżańskiego, Profesor spotkał się z także z osobami dbającymi o pamięć historyczną o tamtym okresie. 

Na pamiątkę spotkania Starosta przekazał Profesorowi pamiątkowy album „Ziemia Niżańska” autorstwa Janusza Ogińskiego, będący bogatą monografią ziemi niżańskiej, zawierającą opis wielu wydarzeń historycznych dotyczących Niska i okolic, zarówno z czasów sprzed kilku wieków, jak i elementy historii współczesnej, a także ukazujący bogactwo fauny i flory naszego regionu.

Ważnym elementem publikacji są liczne, bardzo interesujące dokumenty i fotografie, pochodzące z archiwów państwowych oraz zbiorów prywatnych.

Przypomnijmy, że Prof. Zdzisław Krasnodębski to polski socjolog, filozof społeczny, publicysta, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu w Bremie, poseł do Parlamentu Europejskiego VIII i IX kadencji, Wiceprzewodniczący Europarlamentu VIII kadencji.