W niedzielne popołudnie 6 października w Bielinach miało miejsce niezwykłe spotkanie z poezją i sztuką.  Wieczór kultury, który odbył się przy wypełnionej po brzegi Sali, zorganizowany został w ramach realizowanej przez Stowarzyszenie „Bieliny – wieś nad Sanem” w partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową w Bielinach inicjatywy „Coś dla ducha”, dofinansowanej z projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 – 2019”.

Podczas uroczystości przedstawiona została wzruszająca inscenizacja słowno-muzyczna, ukazująca różne aspekty przyjaźni i miłości oraz odbyła się promocja tomiku wierszy autorstwa Józefa Mroczka „Na ścieżkach życia IV”. Tomik ten jest kontynuacją trzech poprzednio wydanych tomików, a ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów oraz Stowarzyszenia „Bieliny – wieś nad Sanem”. Wiersze, jak mówi sam poeta, powstają z potrzeby serca, znajdują się w nich wszystkie kolory tęczy, w których widoczne są odczucia wiary, dobra, miłości, przyjaźni, troski, trochę humoru, ale również cierpienie i smutek. Bo ścieżki życia bywają kręte i trudne.

Jak mówi Magdalena Hasiak, koordynatorka projektu i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego: - Inspiracją do napisania wniosku i podjęcia działań była osoba Pana Józefa Mroczka i jego wiersze oraz chęć uwrażliwienia mieszkańców Bielin i siebie samych na piękno poezji, sztuki, kultury.

 Wieczór kultury w Bielinach był prawdziwą ucztą dla ducha. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku, tortu i tradycyjnego 100 lat dla poety, odśpiewane przy lampce szampana, które dopełniło całości.

Gratulacje i życzenia panu Józefowi, złożyli obecni na uroczystości: Senator RP Janina Sagatowska, Wicestarosta Niżański Adam Mach, który przekazał słowa uznania od Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie Wacław Piędel, Dyrektor PSP w Bielinach Barbara Sibiga, Mariola Paszek Prezes bielińskiego Stowarzyszenia, regionalna poetka z Ulanowa Maria Sałęga oraz rodzina i przyjaciele.

Wieczór kultury był również doskonałą okazją do podziękowania Staroście Niżańskiemu za zaangażowanie, otwartość na współpracę i cenną pomoc w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie „Bieliny – wieś nad Sanem” i społeczność Bielin oraz wręczenia pamiątkowego grawertonu.

Zdjęcia: Bartłomiej Pucko