Dnia 8 października 2019 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się IV Powiatowe Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z powiatu niżańskiego.

Starosta Niżański Robert Bednarz, kontynuując inicjatywę spotkań z lokalnymi liderami, po raz czwarty zorganizował Forum z udziałem m. in. sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z terenu powiatu niżańskiego – wszystko w trosce o sprawy lokalne, wymianę wspólnych doświadczeń, praktyk i inicjatyw podejmowanych w sołectwach całego Powiatu.

Na wstępie, informację dotyczącą dotacji wspierających przedsiębiorczość, organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje kultury dostępnych w ramach programu LEADER w konkursie jesiennym 2019 roku, przedstawił Prezes Zarządu LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Grzegorz Węglarz oraz Kierownik Biura LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Damian Zakrzewski.

Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nisku Elżbieta Bartler poinformowała zebranych o ASF – nowych środkach w zakresie zwalczania ASF wprowadzonych w związku z włączeniem całego powiatu niżańskiego do obszaru ochronnego (strefa żółta) na mocy Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 3 września 2019 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak przekazała informację dotyczącą wsparcia mieszkańców powiatu niżańskiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i wspierania osób niepełnosprawnych.

Na koniec, Starosta Niżański Robert Bednarz, przedstawił planowane przedsięwzięcia oraz zadania inwestycyjno-remontowe na 2020 rok – założenia do budżetu Powiatu Niżańskiego na 2020 rok.

Licznie przybyli na Forum sołtysi i przewodniczący Zarządów osiedli z terenu całego powiatu niżańskiego z dużym zainteresowaniem wysłuchali przedstawianych informacji, a także bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji. W Forum uczestniczył również Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.

Informacje dot. aktualnych naborów wniosków ogłoszonych przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://www.lgdnisko.pl/lgd_2015/index.php/lgd/nabor-wnioskow

Informacja dla rolników – hodowców świń w powiecie niżańskim