Po raz kolejny, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, 9 października 2019 roku odbyła się akcja poboru krwi w ramach kampanii społecznej „Pomóż Innym”.

Akcję przeprowadzono w ramach realizowanego przez Powiat Niżański projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III”, który został dofinansowany w 2019 roku z rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akcję poprzedzono spotkaniami z uczniami klas trzecich i czwartych RCEZ oraz klas trzecich LO, podczas których przekazano informacje dotyczące honorowego oddawania krwi.

Uczestnikami akcji byli mieszkańcy powiatu niżańskiego, uczniowie RCEZ i LO w Nisku.

Celem akcji było dotarcie do jak najszerszej grupy honorowych dawców krwi oraz uświadomienie społeczeństwu potrzeb systemu lecznictwa w zakresie krwi. Grupą docelową akcji były osoby w wieku od 18 do 65 lat, które mogły podzielić się najcenniejszym darem życia.

Pobór krwi w RCEZ został zorganizowany we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, partnera projektu. Do poboru krwi zgłosiło się 78 osób, lekarz zakwalifikował 39 osób, które oddały prawie 18 litrów krwi.

Z osobami, które oddawały krew rozmawiali Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, którzy również podziękowali za pracę i zaangażowanie koordynator akcji prowadzonej w RCEZ w Nisku – nauczycielce Pani Edycie Maziarz.  

Zdjęcia – RCEZ w Nisku