10 października br. uroczyście przekazano do eksploatacji wykonaną inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Huta Nowa – Banachy” dofinansowaną z rezerwy subwencji ogólnej.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Niżańskiego: Starosta Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Jan Połeć, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, Dyrektor ZDP w Nisku Zbigniew Lach, pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz Wykonawca inwestycji Firma PBI Infrastruktura.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 3.403.168,43 zł, z czego kwota dofinansowania inwestycji z budżetu Ministerstwa Infrastruktury stanowi 1.701.584 zł. Pozostałe środki, tj. 1.701.584,43 zł, to środki własne Powiatu.

W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano nawierzchnię na długości 4,723 km i szer. 6 m oraz wykonano m.in. kamienne pobocza o szerokości 1 metra, zjazdy wraz z przepustami, a także odmulono rowy.

Powstała infrastruktura drogowa, ze względu na swoje położenie oraz fakt, że stanowi część ciągu komunikacyjnego łączącego drogę powiatową Nr 1048R z drogą wojewódzką nr 858, będzie wykorzystywana w znaczącym stopniu zarówno przez lokalną społeczność z terenu gminy Harasiuki, jak i innych mieszkańców powiatu niżańskiego.

Pozwoli również na skomunikowanie większości miejscowości na terenie powiatu niżańskiego oraz powiatu biłgorajskiego, leżącego na terenie województwa lubelskiego, z projektowaną drogą S19 poprzez węzeł „Zdziary”.