W październiku br. został oddany do użytku nowo wybudowany chodnik, wykonany w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik ul. Kończycka (budowa chodnika)”.

Całkowity koszt budowy 230 m chodnika wraz z odwodnieniem drogi powiatowej i zjazdami na posesję wyniósł 159 900 zł, w tym dofinansowanie z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w wysokości 79 950 zł.

W odbiorze zadania udział wzięli: Wicestarosta Niżański Adam Mach, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Lucjan Tabasz, pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz Wykonawca Inwestycji - Krzysztof Piela Zakład Produkcyjno - Usługowo – Handlowy FERAMENTA z Kamienia.