W ramach projektu Erasmus+ „Europejskie mobilności szansą na sukces zawodowy”, w Schkeuditz, w dniach od 4 do 8 listopada 2019 r., odbyła się pierwsza, zaplanowana we wniosku, wizyta nauczycieli oraz kadry kierowniczej RCEZ w ośrodku szkolenia zawodowego BSZ „Hugo Junkers” w Dessau-Roßlau.

Uczestnicy obserwowali zajęcia prowadzone w niemieckiej szkole, zapoznali się z organizacją systemu kształcenia zawodowego w Niemczech oraz przygotowania i realizacji wniosków europejskich. Został zrealizowany również program kulturowy: zwiedzanie Lipska, Drezna i wizyta techniczna w zakładach BMW w Lipsku.

Celem projektu Erasmus+ „Europejskie mobilności szansą na sukces zawodowy” jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz interpersonalnych uczniów i pracowników szkoły. W szkoleniu uczestniczyli: Wacław Piędel – dyrektor RCEZ,  Aleksandra Oleksy – wicedyrektor i Alicja Świder – koordynator projektu.

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku