W dniu 21 listopada 2019 roku, Zarząd Powiatu Niżańskiego, w imieniu którego działali Robert Bednarz Starosta Niżański oraz Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Marii Bednarz Skarbnika Powiatu, podpisał z Ministrem Obrony Narodowej umowę o udzielenie dotacji celowej w ramach III edycji Programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe dla organów prowadzących szkoły, z przeznaczeniem na wyposażenie klas mundurowych RCEZ w Nisku.

W ramach zawartej umowy, Powiat Niżański otrzyma dotację w wysokości 61 040 zł, co stanowi 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania. Natomiast jego całkowity koszt wynosi 76 300 zł. Realizacja zadania polega na zakupie pakietu indywidualnego umundurowania dla 28 uczniów klas trzecich Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz pakietu szkoleniowego. Dla każdego ucznia przeznaczona zostanie kwota w wysokości 850 zł na indywidualny pakiet umundurowania, co łącznie wyniesie 23 800 zł. Zakupiony zostanie także szeroki asortyment wojskowy na wyposażanie szkoleniowe w łącznej wysokości 52 500 zł.

To już kolejne dofinansowanie pozyskane przez Powiat Niżański, które przyczyni się do wzrostu jakości nauczania w klasach RCEZ w Nisku o profilu związanym z innowacjami wojskowymi i obronnością.

Dla przypomnienia, w czerwcu br. Powiat Niżański wydatkował środki z dotacji MON na organizację obozu szkoleniowego dla klas mundurowych, który odbył się w Jednostce Wojskowej w Nisku. Ponadto RCEZ w Nisku w listopadzie br. otrzymało nieodpłatnie od MON 45 szt. mundurów polowych, które także zostaną wykorzystane na potrzeby szkolenia uczniów klas mundurowych.

- Już od jakiegoś czasu stale potwierdza się to, że decyzja dotycząca utworzenia klas mundurowych w niżańskim „elektryku” okazała się trafna. Aktywne pozyskiwanie środków na klasy mundurowe i podejmowanie innych inicjatyw w tym kierunku, niewątpliwie zwiększa prestiż szkoły i podnosi jakość całego procesu nauczania. Potwierdza to coroczny nabór na kierunki techniczne z elementami wojskowości, który wskazuje na bardzo duże zainteresowanie nimi. Dlatego też w mojej ocenie nie ulega wątpliwości, że wyposażenie i umundurowanie, które zakupimy w ramach tej dotacji, będzie zarówno cenną pomocą dydaktyczną dla nauczycieli prowadzących zajęcia z klasami mundurowymi, jak i będzie także dużym wsparciem dla samych uczniów i ich rodziców, którzy nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z nauką na tych kierunkach - mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.