21 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. W dniu tym zwracamy szczególnie uwagę na pracę wykonywaną na co dzień przez pracowników socjalnych.

Z tej okazji Starosta Niżański Robert Bednarz spotkał się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

Starosta złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji przypadającego w tym dniu święta, oraz podziękował pracownikom PCPR w Nisku za wrażliwość, wyrozumiałość i odpowiedzialną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących, przekazując na ich ręce drobne upominki.

Starosta Niżański od lat pamięta o pracownikach socjalnych wszystkich jednostek realizujących zadania na terenie wszystkich gmin Powiatu Niżańskiego, przekazując na ręce kierowników OPS i innych jednostek listy z serdecznym życzeniami i podziękowaniami za trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym, za poświęcenie w wypełnianiu tak ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Niżańskiego.

Jako motto przewodnie tegorocznych życzeń posłużyły słowa świętego Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”