Od dnia 10 lutego do dnia 5 marca 2020 r. na terenie powiatu niżańskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymują od wójta lub burmistrza imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, muszą posiadać:

 

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, muszą posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy),
 • książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza, zgłosić ten fakt najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi poddania się kwalifikacji podlegają:

 • mężczyźni urodzeni w 2001 r.,
 • mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 1998 - 1999 uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
 • kobiety urodzone w latach 1996 -2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji,
 • osoby (ochotnicy), które ukończyły co najmniej osiemnaście lat życia do końca roku kalendarzowego, w tym kobiety, które kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

 

 

PLAN

KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W POWIECIE NIŻAŃSKIM W 2020 R.

 

Siedziba:

Powiatowa Komisja Lekarska

37-400 Nisko

 1. Wolności 54

 

Nazwa Gminy

Data stawiennictwa

Mężczyźni

Kobiety

Nisko

10-14 lutego 2020 r.

5 marca 2020 r.

Rudnik nad Sanem

17-19 lutego 2020 r.

5 marca 2020 r.

Krzeszów

20 lutego 2020 r.

5 marca 2020 r.

Jeżowe

21 i 24-25 lutego 2020 r.

5 marca 2020 r.

Jarocin

26-27 lutego 2020 r.

5 marca 2020 r.

Harasiuki

28 lutego i 2 marca 2020 r.

5 marca 2020 r.

Ulanów

3-4 marca 2020 r.

5 marca 2020 r.