Dnia 22 grudnia 2016 r. oddano do użytku wybudowany chodnik przy drodze powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy. Zadanie zrealizowano za kwotę 136.500 zł, z czego 68.250 zł to dotacja udzielona przez Gminę Jeżowe.

Wykonawcą inwestycji był Krzysztof Majowicz BUD – MAJ  z Jeżowego.

W przekazaniu w/w zadania wzięli udział: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta – Adam Mach, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego – Józef Sroka, Sołtys miejscowości Krzywdy – Henryk Cyrana, Radny Gminy Jeżowe – Roman Łyko, Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku – Zbigniew Lach, Wykonawca inwestycji – Krzysztof Majowicz oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego został wybudowany również chodnik przy drodze powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w m. Huta Nowa, chodnik przy drodze powiatowej Nr 1088R Nowy Nart – Stary Nart w m. Stary Nart oraz chodnik przy drodze powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w m. Huta Krzeszowska.

W/w inwestycje zostały zrealizowane ze środków własnych Powiatu, w ramach zadania „Przebudowa i budowa chodników na terenie Powiatu Niżańskiego”.