mule

W dniu 23 grudnia 2016 r. została przekazana do eksploatacji przebudowana droga powiatowa Nr 1043R Mule – Golce w miejscowości Kurzyna Średnia. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa. W ramach przebudowy wykonano prawie 3 km drogi.

W przekazaniu w/w zadania udział wzięli: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta – Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów – Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Jarocin – Zbigniew Walczak, Członkowie Zarządu Powiatu Niżańskiego – Tomasz Podpora i Karol Wołoszyn, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku – Zbigniew Lach, Wykonawca inwestycji – Grzegorz Parobek, Inspektor Nadzoru – Marek Dec oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu.

Koszt inwestycji wyniósł 844.737,32 zł, z czego 671.762 zł to dofinansowanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, 38.000 zł – dofinansowanie Gminy i Miasta Ulanów i 6.737 zł – dofinansowanie Gminy Jarocin. Pozostała kwota to środki własne Powiatu.

Zrealizowana inwestycja spowoduje bardziej płynne poruszanie się pojazdów, zwiększy komfort jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Według oceny Członka Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasza Podpory: „ – Realizacja przebudowy drogi powiatowej Nr 1043R Mule – Golce, była dla mieszkańców Gminy Jarocin bardzo ważną inwestycją. Droga ta umożliwi lepszą komunikację między sołectwami. Jak mówią mieszkańcy, korzystający z tej drogi, zabiegali o jej budowę 50 lat.”

mule