Dnia 23 grudnia 2016 r. oddano do użytku przebudowaną drogę wraz z kanalizacją na ul. Chopina w Rudniku nad Sanem. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo MOLTER z Rudnej Małej.

Koszt realizacji zadania wyniósł 790.688,72 zł, z czego 612.409 zł to dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 89.139 zł pochodzi ze środków gminy Rudnik nad Sanem a pozostała kwota to środki własne Powiatu Niżańskiego.

W przekazaniu w/w zadania udział wzięli: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta – Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – Waldemar Grochowski, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – Maria Sagan, Radne Powiatu Niżańskiego: Małgorzata Sztaba – Cholewa oraz Grażyna Mączka, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku – Zbigniew Lach, wykonawca inwestycji, kierownik budowy oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu.

W ramach przebudowy ulicy wymieniono konstrukcję nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem, przebudowano nawierzchnię obustronnych chodników oraz przebudowano kanalizację deszczową.

Zrealizowana inwestycja znacznie poprawi stan drogi, w wyniku czego, ulegnie poprawie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W ocenie Wicestarosty Niżańskiego Adama Macha: - Wykonana nawierzchnia drogi wraz z chodnikami poprawi estetykę oraz bezpieczeństwo korzystających z przychodni zdrowia i apteki.  Ulica ta, to jedyne połączenie z ważnym zakładem pracy, jak również z planowaną strefą ekonomiczną.