W dniu 28 grudnia 2016 r. została przekazana do eksploatacji wyremontowana droga powiatowa Nr 1065R Harasiuki – Lipiny w miejscowości Harasiuki. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa.

W ramach remontu wykonano nawierzchnię jezdni, zjazdy oraz pobocza na prawie 2 km odcinku drogi.

W przekazaniu w/w zadania udział wzięli: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta – Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego – Janusz Nawrocki, Wójt Gminy Harasiuki – Henryk Bździuch, Radni Powiatu Niżańskiego: Jan Połeć – Wiceprzewodniczący Rady i Krzysztof Kiszka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku – Zbigniew Lach, Wykonawca inwestycji – Grzegorz Parobek, Marek Dec z Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu.

Koszt inwestycji wyniósł 703.309,26 zł, z czego 559.112 zł to dofinansowanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Pozostała kwota to środki własne Powiatu.

Zdaniem Jana Połecia – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego, mieszkańca Gminy Harasiuki: – Wykonany remont znacznie poprawi warunki drogowe oraz wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców gminy Harasiuki. Dzięki wykonanym pracom, pojazdy będą mogły sprawnie i płynnie przemieszczać się wyremontowaną drogą.