W dniu 30 grudnia 2016 r., po zamknięciu obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli Radni Powiatu, kierownicy jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili nas Posłowie na Sejm RP: Zbigniew Chmielowiec i Mieczysław Miazga oraz Dyrektor Biura Posła Jerzego Paula – Radosław Wiatr.

Po uroczystym powitaniu, krótkim podsumowaniu i podziękowaniu za pracę w roku 2016 oraz złożeniu życzeń noworocznych przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Przewodniczącego Rady Powiatu Janusza Nawrockiego, w świąteczny nastrój wprowadził zebranych występ artystyczny uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, którzy przy akompaniamencie instrumentów muzycznych zagrali i zaśpiewali piękne polskie kolędy i pastorałki.

Następnie Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa w Nisku Kazimierz Hara i ksiądz Franciszek Grela, po wspólnej modlitwie, pobłogosławili opłatki a Wicestarosta Niżański Adam Mach odczytał fragment Pisma Świętego. Życzenia zebranym złożyli również obecni na Spotkaniu Posłowie oraz radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Lidia Błądek. Po tak uroczystym rozpoczęciu nastąpiło indywidualne składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem.

Kilka dni wcześniej, 22 grudnia 2016 r., tradycyjnie już, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku i jego władz. Starosta Niżański Robert Bednarz podziękował pracownikom za wydajną pracę i złożył wszystkim życzenia zdrowych, radosnych i pełnych rodzinnego ciepła błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Do życzeń dołączył się również, obecny na spotkaniu, Wicestarosta Adam Mach i Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Józef Sroka.

Jak przystało na spotkanie opłatkowe, odczytano fragment Ewangelii o Narodzeniu Pańskim, a po wspólnym odśpiewaniu kolędy, wszyscy składali sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem.

Spotkania opłatkowe upłynęły w miłej i przyjaznej, pełnej życzliwości atmosferze.