13 stycznia 2017 r. odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Nisku, mł. insp. Witolda Furgały, który po 26 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę.

W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni goście, m. in. Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Tadeusz Szymanek, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz i Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski oraz przedstawiciele prokuratury, wojska, straży pożarnej oraz więziennictwa.

Odchodzącemu na emeryturę Komendantowi wszyscy złożyli podziękowania za trud i poświęcenie związane z wieloletnią służbą, za dobrą współpracę i rzetelną służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

Komendant służył w Policji od 26 lat. Był m.in. I – Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu oraz Komendantem Powiatowym Policji w Leżajsku.

Obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nisku przejął mł. insp. Janusz Śnios, pełniący do tej pory funkcję zastępcy komendanta.

 Fot. www.stafeta.pl Kamila Brzezińska