W dniu 19 stycznia 2017 r członkowie niżańskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przy śpiewie kolęd, zorganizowali spotkanie noworoczne, na którym podsumowali ubiegłoroczną działalność.

W spotkaniu, które odbyło się w „Zielonym Dworku” w Nisku, uczestniczył Wicestarosta Niżański Adam Mach. Niżańskich emerytów i rencistów swoją obecnością zaszczycili również, m. in. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek, sołtys Zarzecza i Wiceprezes LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Stanisław Pliszka, przedstawiciel Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” Katarzyna Woźniak i dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” Alicja Sochacka.

Członkowie koła terenowego PZERiI w Nisku, któremu przewodniczy Pani Władysława Krasny, spotykają się, organizują wspólne wycieczki, spotkania i warsztaty, rozwijając w ten sposób aktywność osób starszych oraz dbając o ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Ponadto niżańscy emeryci prowadzą własny kabaret, kącik recytatorski oraz chór „ECHO”, który podczas spotkania wykonał, dla swoich kolegów i koleżanek oraz zgromadzonych gości, piękne polskie kolędy.

 Fot.: PZERiI - Terenowe Koło w Nisku - Klub Seniora w Nisku

GALERIA ZDJĘĆ