W dniu 14 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku, na którym omówione zostały podjęte działania, dotyczące nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku oraz organizacji, towarzyszących tej uroczystości, Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, które w roku 2017 odbędą się w Nisku.

Działania te zainicjowało wystąpienie Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, który mając na uwadze sugestie i oczekiwania społeczeństwa oraz fakt, że Komenda Powiatowa Policji w Nisku nie posiada swojego sztandaru, wystąpił w październiku 2016 r. z informacją, o podjęciu działań zmierzających do nadania sztandaru niżańskiej jednostce.

Jednocześnie Starosta zwrócił się do Komendanta z prośbą, aby Wojewódzkie Obchody Święta Policji w lipcu 2017 roku odbyły się w Nisku. Podczas tych doniosłych uroczystości, zorganizowanych na ziemi niżańskiej, nastąpiłoby wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nisku

Nadanie sztandaru niżańskiej Komendzie Policji, podczas tak ważnego święta, byłoby wyrazem społecznego uznania za rzetelną, odpowiedzialną i ofiarną służbę funkcjonariuszy Policji, na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców powiatu niżańskiego.

Uroczystość ta odbyłaby się zgodnie z obowiązującym ceremoniałem dla jednostek organizacyjnych Policji, z udziałem honorowych gości i mieszkańców powiatu niżańskiego. 

W dniu 16 listopada 2016 roku, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Krzysztof Pobuta, odpowiedział na inicjatywę Starosty i dziękując za podjęte działania, potwierdził, że Wojewódzkie Obchody Święta Policji w lipcu 2017 roku odbędą się w Nisku, a ich integralną częścią będzie ceremonia wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nisku.

Wystąpienie Starosty do Komendanta Wojewódzkiego Policji poprzedziło spotkanie grupy inicjatywnej w sprawie powołania Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku, które odbyło się w dniu 4 listopada 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku. Na spotkaniu wybrano Przewodniczącego Komitetu, jego Zastępcę i Prezydium. Przewodniczącym został Starosta Niżański Robert Bednarz zaś Zastępcą Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek. W skład Prezydium Komitetu weszli: Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Harasiuki Henryk Bździuch, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.

Sekretarzem Komitetu została wybrana kom. Anna Kowalik z KPP w Nisku, zaś Pełnomocnikiem ds. finansowych Komitetu została Maria Bednarz Skarbnik Powiatu. W skład Komitetu oprócz w/w osób weszli również: Prezes Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” Krystyna Wszołek i Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko. Podczas pierwszego spotkania, Starosta Niżański Robert Bednarz, zapoznał zebranych z celem spotkania i zakresem działania Komitetu.

Ideę i rangę wydarzenia nadania sztandaru niżańskiej Komendzie, na spotkaniu inaugurującym prace Komitetu, przedstawił ówczesny Komendant Powiatowy Policji w Nisku mł. insp. Witold Furgała, a z procedurą nadania sztandaru zapoznał zebranych mł. insp. Janusz Śnios, obecnie p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Nisku.