W dniu 31 marca 2017 r. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku odbyły się eliminacje powiatowe VIII Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”.

Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku. Patronat nad konkursem sprawował Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrz Gminy
i Miasta Nisko, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Wójt Gminy Harasiuki, Wójt Gminy Jeżowe, Wójt Gminy Jarocin i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie. Partnerem Przeglądu było Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.

Do Przeglądu zostały zaproszone wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne a jego zakres tematyczny obejmował profilaktykę uzależnień. Poprzez konkurs przekazywane były rzeczywiste informacje dotyczące uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków, szkodliwość biernego i czynnego palenia papierosów, szkodliwość używania alkoholu i narkotyków oraz kształtowanie prawidłowych, zdrowych postaw i odpowiedzialności za zdrowie swoje i swoich bliskich.

W eliminacjach powiatowych Przeglądu udział wzięło 9 zespołów teatralnych ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu niżańskiego (Gimnazjum ZS nr 3 w Nisku, Gimnazjum ZS nr 2 w Nisku, Gimnazjum ZS w Starym Narcie, Gimnazjum ZS
w Hucie Krzeszowskiej, Gimnazjum ZS w Nowosielcu, ZS w Ulanowie, Gimnazjum nr 1 w Nisku, Gimnazjum ZS w Jarocinie i LO w Nisku).

Jury w składzie: Przewodnicząca Komisji – Magdalena Rachwał – Przedstawiciel PSSE w  Nisku i członkowie: Danuta Bernacka i Mateusz Radko – WSSE w Rzeszowie, Dominika Januszewska – Poradnia Leczenia Uzależnień, Marek Urban – reżyser i aktor Teatru „Kontynuacja” NCK „Sokół”, Halina Cyba – emerytowany pracownik OZiPZ w PSSE w Nisku, oceniło przygotowane inscenizacje w zakresie walorów profilaktycznych i artystycznych, zgodności z regulaminem oraz oryginalności i spójności przedstawienia.

Po podsumowaniu punktacji przyznano:

I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Nisku za spektakl pt. „Uzależnienie – droga donikąd”,

II miejsce – Gimnazjum Zespołu Szkół nr 3 w Nisku za spektakl pt. „Błękitny ptak”,

III miejsce – Gimnazjum Zespołu w Hucie Krzeszowskiej za spektakl pt. „Wybór należy do ciebie”,

oraz dwa wyróżnienia za najlepszą grę aktorską, które otrzymały: Monika Pikuła z LO w Nisku i Elżbieta Zwolak z Gimnazjum ZS w Hucie Krzeszowskiej. Ponadto pozostałe grupy teatralne otrzymały drobne nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Niżańskiego, Burmistrzów: Gminy i Miasta Nisko oraz Gminy i Miasta Ulanów, Wójtów: Gminy Harasiuki, Gminy Jeżowe i Gminy Jarocin, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nisku. Nagrody i dyplomy zwycięzcom i uczestnikom Konkursu wręczał m. in. Starosta Niżański Robert Bednarz, który podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach” za podjęcie tak aktualnego tematu, jakim są grożące naszej młodzieży zagrożenia i uzależnienia oraz promowanie stylu życia bez nałogów.

Zdobywcy I miejsca zostali zakwalifikowani  do  VIII Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, który odbędzie się 9 czerwca br. w Rzeszowie.

Fot.: PSSE w Nisku