Od 7 kwietnia 2017 r., stacjonujący w Nisku, 16 Tczewski Batalion Saperów ma nowego dowódcę, którym został, zgodnie z rozkazem dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Grzegorz Grobel.

Uroczystość przejęcia obowiązków odbyła się z udziałem dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich pułkownika Ryszarda Pietrasa oraz dowódców wojska, policji i straży z powiatu niżańskiego. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele władz samorządowych, w tym również Starosta Niżański Robert Bednarz, który w słowach skierowanych do nowego szefa 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku, życzył mu wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu, osobistej satysfakcji w wypełnianiu tak zaszczytnych i odpowiedzialnych obowiązków.

Nowy dowódca niżańskich saperów przejął obowiązki z rąk majora Radosława Podolskiego, który przez ostatnie miesiące pełnił obowiązki dowódcy 16 Batalionu Saperów.

Ppłk Grzegorz Grobel posiada bogate 26 – letnie doświadczenie w służbie wojskowej, którą rozpoczął w 1991 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu. Po promocji na pierwszy stopień oficerski, w 1995 roku, został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu kafarów w 12 Pułku Komunikacyjnym Ziemi Niżańskiej w Nisku, a w 1998 roku objął w nim stanowisko dowódcy kompanii budowy podpór.

W latach 2001-2003 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a następnie przez cztery lata służył w Terenowym Aparacie Mobilizacyjnym w 12 Ośrodku Przechowywania Sprzętu w Nisku. W 2007 roku, został wyznaczony do pełnienia służby w Centralnej Grupie Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach. Od maja do października 2008 roku dowodził Grupą Wsparcia CIMIC (Civil Military Cooperation) w ramach III zmiany PKW Afganistan, a po powrocie wyznaczony został do Polskiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej.

W 2010 roku objął stanowisko specjalisty w Szefostwie Inżynierii Wojskowej w Warszawie, zaś w latach 2013 – 2016, pełnił służbę w Oddziale Inżynierii Eurokorpusu w Strasburgu. Przed powrotem do Niska przez rok kierował sekcją szkolenia w Zespole Rozminowania w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

Fot.: http://16bsap.nisko.wp.mil.pl