Uroczysta Msza Św. w Sanktuarium św. Józefa w Nisku, koncelebrowana przez księży tutejszej parafii, rozpoczęła obchody 77 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. We Mszy Św. uczestniczył m. in. Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, radni Powiatu Niżańskiego, zaproszeni gości, pracownicy Starostwa oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Rangę uroczystości podkreślała obecność pocztów sztandarowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Niżański oraz Harcerzy. 

Po Mszy Św. przedstawiciele Powiatu Niżańskiego: Starosta Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Członek Zarządu Józef Sroka i Radny Powiatu Niżańskiego Benedykt Sudoł oraz delegacje Gminy i Miasta Nisko, żołnierzy, policji, harcerstwa oraz przedstawicieli rodzin katyńskich, dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, złożyli kwiaty pod Tablicą Katyńską.

W drugim dniu obchodów 77. Rocznicy, w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nisku zaproszeni goście uczestniczyli w akademii przygotowanej przez nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. Wysłuchali pasjonującego wykładu dr Konrada Krzyżaka na temat ogromu zbrodni, jaka została dokonana na elicie Polskiego Narodu.

Wśród osób zabierających głos, podkreślających tragedię wydarzeń z 1940 r., znaleźli się ks. Józef Grela, Pan Mieczysław Barnat – znany niżański regionalista i pasjonat historii oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki.

Podsumowując uroczystość Starosta Niżański nagrodził zwycięzców szkolnego quizu na temat zbrodni katyńskiej. Podkreślił konieczność podtrzymywania przez młodzież pamięci o tych tragicznych wydarzeniach. Dziękując osobom przygotowującym uroczystości złożył życzenia Błogosławionych świąt Wielkiej Nocy.

Uroczystości towarzyszyła wystawa pt. „Katyń – Golgota Wschodu”, ze zbiorów Pana Bolesława Chmury oraz wystawa ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu Filia w Nisku pt. „Zbrodnia Katyńska”.

Galeria Zdjęć Facebook >>