Z a p r a s z a m  na  LIV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 12:00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku,ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołów z LII oraz nadzwyczajnej LIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przestępczości i demoralizacji nieletnich na terenie Powiatu Niżańskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r.
 5. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej Powiatu Niżańskiego za rok 2017.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2018.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2017.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Niżańskiego.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Niżańskiego.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej Sesji.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Nawrocki

 

Starosta Niżański Robert Bednarz w dniu 6 lipca 2018 r. po raz kolejny spotkał się z członkami Komitetu Organizacyjnego Powiatowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dnia 12 lipca 2018 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację kolejnego zadania z tzw. „powodziówek” pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny – Rudnik w km 3+115 – 3+472 w miejscowości Rudnik nad Sanem”.

Powiat Niżański informuje o rozpoczęciu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Poniżej znajdują się informacje o programie oraz wzór wniosku podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu.

W dniu 10 lipca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku, wśród policjantów, pracowników cywilnych komendy oraz przedstawicieli innych służb mundurowych, uroczystego powitania nowego Komendanta Powiatowego Policji w Nisku dokonał, wraz z samorządowcami z gmin Powiatu Niżańskiego, Starosta Niżański Robert Bednarz. W uroczystości wziął udział również Mieczysław Miazga Poseł na Sejm RP i  Radosław Wiatr dyrektor biura Posła na Sejm RP Jerzego Paula.

Dnia 4 lipca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica”.