W połowie marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyło się spotkanie, podczas którego, zaproszeni przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: Elżbieta Tomczak – Animator i Marcin Flis – Doradca Kluczowy, przedstawili zasady realizacji programu ROWES.

Informujemy, że Powiat Niżański wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie organizuje konkurs zbiórki zużytych baterii w placówkach oświatowych na terenie powiatu niżańskiego.

Celem konkursu jest pogłębianie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Powiatu, w szczególności dotyczących konieczności segregacji odpadów.

Zakończenie tegorocznej edycji konkursu nastąpi z dniem 31 maja 2017 r.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie, jednocześnie informujemy, że dla szkół biorących w nim udział przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi na początku czerwca 2017 r.

 

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeń

 

W dniach od 20 lutego do dnia 17 marca 2017 r. na terenie powiatu niżańskiego odbyła się kwalifikacja wojskowa, która dotyczyła:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, iż Powiat Niżański w 2017 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2017 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych Modułach:

 

Moduł I:

1.Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

 

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie  opieki dla osoby zależnej.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r. (dotyczy to wszystkich obszarów Modułu I).

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017 Modułu II).

Wnioski należy składać w terminie do dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 Modułu II).

 

Szczegółowych informacji odnośnie programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku ul. Kościuszki 7 lub pod numerem telefonu: (15) 841 63 68.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.pcpr-nisko.pl w zakładce: Aktywny samorząd.

W dniu 14 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku, na którym omówione zostały podjęte działania, dotyczące nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nisku oraz organizacji, towarzyszących tej uroczystości, Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, które w roku 2017 odbędą się w Nisku.

Starosta Niżański Robert Bednarz, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zaprasza strażaków – ochotników z terenu powiatu niżańskiego, którzy chcieliby nabyć uprawnienia do kierowania ruchem drogowym, na bezpłatne szkolenie z zakresu „Kierowania Ruchem Drogowym”, które w miesiącach marzec – kwiecień 2017 roku przeprowadzi Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.